FORTROLIGHEDSPOLITIK

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personlige data, herunder oplysninger om typen af data, vi indsamler, hvordan dine data kan bruges, deles eller oplyses såvel som dine valg og rettigheder, når du åbner en konto hos Luxury Casino Mobile.

Luxury Casino Mobile er forpligtet til at beskytte og respektere dine personlige oplysninger. Læs venligst denne politik grundigt for at forstå, hvordan vi behandler dine personlige data. Denne fortrolighedspolitik består af følgende:

 1. Dataansvarlig
 2. Oplysninger vi indsamler
 3. Hvordan vi bruger dine personlige data
 4. Offentliggørelse af dine oplysninger
 5. Opbevaring af dine oplysninger
 6. Datasikkerhed
 7. Dine rettigheder
 8. Kontakt os
 9. Ændringer til fortrolighedspolitikken
 10. Verifikationspolitik

Begrebet personlige oplysninger eller personlige data i denne fortrolighedspolitik, henviser til oplysninger der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 1. Dataansvarlig

  Den dataansvarlige er Luxury Casino Mobile, der styres af Apollo Entertainment Limited, Villa Seminia 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta'Xbiex, XBX1011, Malta.

 2. Information we collect

  Som en del af registreringsprocessen og brugen af kasino-softwaren kan vi indsamle personlige data, der omfatter (men ikke er begrænset til):

  1. Oplysninger du giver ved at udfylde formularer på vores hjemmesider, kasinosoftware eller du har kommunikeret via elektroniske eller telefoniske midler
  2. Korrespondance indsendt via vores hjemmesider, e-mail, telefon eller andre midler
  3. Feedback fra undersøgelser, kundeundersøgelser eller lignende aktiviteter, hvor du måske er involveret
  4. Fra transaktioner udført via vores hjemmesider, kasinosoftware eller andre midler
  5. Fra dine besøg på vores hjemmesider, kasinosoftware, internettrafik-data, geolocationsdata og kommunikation

  Hvor det er nødvendigt og ikke til skade for dine friheder og rettigheder, kan vi også indsamle personlige oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder som internettet, udsendelsesmedier og referenceagenturer.

 3. Hvordan vi bruger dine personlige data
  1. Vi behandler dine personlige oplysninger ifølge et eller flere af følgende retsgrundlag:

   1. Nødvendig for udførelsen af en kontrakt
   2. En juridisk forpligtelse til at bruge dine data af en bestemt grund
   3. Efter dit samtykke
   4. Nødvendigt med henblik på legitime interesser forfulgt af vores virksomhed eller af en tredjepart.
  2. Vi bruger personlige oplysninger indsamlet om dig til følgende formål:

   1. Kontoopsætning: Vi bruger personlige oplysninger som dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om din enhed til at oprette og administrere din konto, yde teknisk support og kundesupport, bekræfte din identitet, behandle betalingsoplysninger og sende vigtige konto- og serviceoplysninger i henhold til vores vilkår og betingelser.

   2. Verifikation: Vi behandler dine personlige oplysninger for at bekræfte din alder og nøjagtigheden af dine registreringsoplysninger, herunder offentliggørelse af sådanne oplysninger til tredjeparter (f.eks. finansielle institutioner og tredjeparter). Dette er nødvendigt med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser.

   3. Personalisering: Vi kan også bruge personlige oplysninger til at hjælpe os med at udvikle nye og forbedrede tjenester, baseret på kundepræferencer, vores analyse af mønstre eller brug. Denne behandling er nødvendig med henblik på vores legitime interesser i at levere relevant indhold, for at forbedre din oplevelse.

   4. Risikostyring: For at kunne levere vores ydelser til dig, og for vores legitime formål, behandler vi personlige data for at evaluere og styre eventuelle risici for vores forretning (f.eks. bedrageri og økonomisk kriminalitet/hvidvaskning af penge).

   5. Markedsføringskommunikation: Vi behandler personlige data for at levere markedsføringskommunikation på tværs af forskellige medier (elektronisk eller på anden måde) med henblik på vores legitime interesser. Vi kan gøre dette i løbet af din relation med os, og medmindre du ellers frabeder dig det, i en rimelig periode efter at forholdet er afsluttet.

    Markedsføringsmaterialet vil indeholde instruktioner om, hvordan man vælger at modtage fremtidige meddelelser. Du kan også administrere dine oplysninger og opdatere dine markedsføringspræferencer til enhver tid, ved at kontakte kasinoets supportcenter. Tillad venligst op til 48 timer for eventuelle ændringer, du foretager til dine markedsføringspræferencer, til fuldstændig behandling. Bemærk også, at selvom du framelder dig at modtage marketing-e-mails, kan vi stadig være forpligtede til at sende dig vigtige oplysninger i forbindelse med dine konti.

   6. Lovgivningsmæssige og retlige forpligtelser: Vi kan være forpligtet til at bruge personlige oplysninger til forebyggelse af kriminalitet og svig og overholdelse af relevante lovmæssige forpligtelser. Vi kan også bruge personlige oplysninger til at reagere på reguleringsagenturer og andre offentlige eller statslige myndigheder.

   7. Profilering eller anden automatiseret individuel beslutningstagning: I overensstemmelse med vores legitime interesser kan vi udføre automatiseret beslutningstagning eller profilering, for bedre at forstå dine interesser og præferencer. Profilering kan være baseret på dine placeringsdata, alder, gameplay og andre personlige data. Vær opmærksom på, at du har visse rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning og profilering, hvor denne beslutning kan have en juridisk virkning på dig. Se venligst afsnittet "Dine rettigheder" for at få flere oplysninger om dine rettigheder.

   8. Andre formål: Vi må muligvis bruge og opbevare personlige oplysninger til; risikostyring, for at beskytte vores rettigheder, eller ejendom eller ejendom tilhørende andre parter, i overensstemmelse med vores legitime interesser.

 4. Offentliggørelse af dine oplysninger

  Vi kan dele nogle af dine personlige oplysninger med, eller modtage personlige oplysninger fra, følgende kategorier af tredjeparter:

  1. Vi kan fra tid til anden bruge pålidelige tredjeparter til at behandle dine oplysninger, i forbindelse med globale tjenester, herunder kundesupport, informationsteknologi, betalinger, salg, markedsføring og dataanalyse. Som led i vores aftaler med vores partnere, kan vi blive forpligtet til at dele dine oplysninger med henblik på beregning af gebyrer og fordele.

  2. I tilfælde af at vi sælger eller køber nogen forretning eller aktiver, kan vi i så fald videregive dine personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiv.

  3. Hvis vi, eller stort set alle vores aktiver, erhverves af en tredjepart, vil personoplysninger om vores kunder være en af de overførte aktiver.

  4. Hvis vi er forpligtet til at offentliggøre eller dele dine personlige data, for at overholde enhver juridisk forpligtelse eller reagere på anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende myndigheder og andre statslige myndigheder.

  5. For at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser.

  6. For beskytte vores rettigheder, brugere, systemer og tjenester.

 5. Opbevaring af dine oplysninger

  Vi opbevarer dine data så længe som nødvendigt for juridiske eller erhvervsmæssige formål. Vi vil aktivt gennemgå de oplysninger, vi har, og når der ikke længere er en kunderelateret, juridisk eller forretningsmæssigt behov for at vi opbevarer dem, vil vi enten slette dem sikkert, eller i visse tilfælde, anonymisere dem. Vær opmærksom på, at vi under visse omstændigheder kan være forpligtet til at opbevare dine oplysninger på ubestemt tid (f.eks. under vores procedurer for ansvarligt spil, selv-eksklusion og AML-forpligtelser).

 6. Datasikkerhed

  Vi træffer passende foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige data mod uautoriseret adgang, ulovlig brug, utilsigtet tab, korruption eller ødelæggelse. Vi bruger tekniske foranstaltninger som f.eks kryptering, tokenisering og adgangskodebeskyttelse for at beskytte dine data og de systemer, de opbevares i. Vi bruger også operationelle foranstaltninger til at beskytte dataene, f.eks. ved at begrænse antallet af personer, der har adgang til de databaser, hvor dine kasinokontooplysninger opbevares.

  Overførsler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

  Vi overfører kun dine personlige data til lande, der anses for at give et tilstrækkeligt niveau af juridisk beskyttelse, eller hvor alternative arrangementer og yderligere forsikring, såsom certificeringsordninger, er på plads for at beskytte dine rettigheder, hvilket betyder at modtageren skal beskytte dataene efter samme standarder som krævet i EØS.

 7. Dine rettigheder

  Du kan udøve visse rettigheder med de personlige oplysninger, vi behandler. Sådanne rettigheder omfatter adgangen til, eller evnen til, at modtage kopier af dine personlige oplysninger.

  Du kan også søge om at rette, ændre eller slette dine personlige oplysninger. Derudover kan du protestere mod begrænsninger eller restriktioner for, hvordan dine personlige oplysninger behandles.

  Tilbagekaldelse af dit samtykke, for eksempel om at modtage markedsføringskorrespondance, kan også ske ved at fravælge sådan kommunikation eller kontakte kasinoets supportcenter.

  Skulle du af nogen grund være utilfreds med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på data.protection@crhelpdesk.com. Hvis du ikke kan nå et tilfredsstillende resultat med os, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i dit land.

  Bemærk venligst:

  1. Disse rettigheder er ikke absolutte, og anmodninger er underlagt gældende lovkrav, herunder spilregler og andre juridiske og etiske rapporterings- eller dokumentkrav.

  2. Administrative gebyrer pålægges måske, hvor anmodninger er åbenlyst overdrevne og/eller ubegrundede

  3. Der er en behandlingsperiode på op til 30 dage for alle anmodninger

  4. For mere information om disse rettigheder, kan du kontakte data.protection@crhelpdesk.com

 8. Kontakt os

  Hvis nogen af dine personlige oplysninger ændres, eller hvis du har spørgsmål, kommentarer eller anmodninger om beskyttelse af dine personlige data, bedes du kontakte os via e-mail på data.protection@crhelpdesk.com eller ved at skrive til Apollo Entertainment Limited, Villa Seminia 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta'Xbiex, XBX1011, Malta.

 9. Ændringer til fortrolighedspolitikken

  Vi forbeholder os ret til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid og kan underrette om væsentlige ændringer via e-mails eller andre midler. Alle ændringer til denne fortrolighedspolitik er effektive efter den angivne "Opdateret" ato, og din fortsatte brug af tjenesterne, efter Opdateret dato, vil udgøre din accept af og aftale om at være bundet af disse ændringer.

 10. Verifikationspolitik
  1. Ved at registrere en konto med Luxury Casino Mobile, giver spilleren kasinoet samtykket til at foretage enhver påkrævet verifikation.
  2. Luxury Casino Mobile forbeholder sig retten til at udføre elektronisk alderskontrol og til at bede om at se spillerens ID-bevis på et hvilket som helst tidspunkt for at overholde forbuddet imod mindreåriges spil. Kasinospil på Luxury Casino Mobile er kun til rådighed for personer over 18 år. Hvis det opdages, at en person, der bruger kasino-softwaren, er under 18 år, erklæres spillet som værende ugyldigt, og eventuelle gevinster tabes. Kasinoet kan også rapportere vedkommende til de relevante myndigheder.
  3. Ved at åbne en konto hos Luxury Casino Mobile, erklærer spilleren sig indforstået med, at kasinoet udfører bekræftelse efter behov.
  4. Til bekræftelsesformål forbeholder Luxury Casino Mobile sig retten til at bede om en tydelig kopi af (men ikke begrænset til):
   1. Et gyldigt ID-bevis (pas, nationalt id-kort eller kørekort)
   2. En kopi af det pågældende kort med kortindehaverens navn eller bevis for den anvendte indbetalingsmåde (hvis relevant)
   3. Et bopælsbevis, som f.eks. et kontoudtog eller en forbrugsregning; ikke ældre end 3 måneder
  5. Hvis det anses for at være nødvendigt, kan Luxury Casino Mobile også kræve, at disse dokumenter certificeres af en registreret notar.
  6. Luxury Casino Mobile kan indefryse spillerens konto (og forhindre, at spilleren trækker penge ud af den), hvis kasinoet ikke kan bekræfte spillerens identitet.
  7. Spillerens konto kan også indefryses, hvis kasinoet ikke er i stand til at kontrollere spillerens data forud for behandlingen af udbetalinger, og hvis kasinoet har brugt en risikobaseret tilgang til spillerens konto, og kasinoet mener, at det ikke kan behandle spillerens betalinger på grund af risiko for hvidvaskning af penge, bedrageri eller anden kriminel aktivitet.
  8. Luxury Casino Mobile forbeholder sig endvidere retten til at indhente oplysninger om omfanget af spillerens påtænkte spil samtidig med, at spilleren giver sine ID-oplysninger (navn, adresse), og kasinoet har rimelig grund til at mistænke spilleren for at misbruge kontoen (f.eks. når spilleren beder om en udbetaling uden at spille et tilsvarende antal spil eller væddemål).
  9. Alle dokumenter, som spilleren leverer til Luxury Casino Mobile, opbevares fortroligt og bliver gemt i fem år fra den dato, hvor spillerens konto lukkes (med mindre der er en lovbestemt grund, som kasinoet skal overholde, og som forlænger denne periode).

Cookiepolitik

Cookies bruges til at levere en bedre og mere personlig service til vores brugere. Denne cookiepolitik forklarer, hvad cookies er, hvordan vi brugte dem på vores hjemmesider og måder brugerne kan styre brugen af disse.

Hvad er en cookie?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder små mængder information, sendt til og gemt på din computer, mobilenhed eller andre enheder, når du besøger en hjemmeside. Cookies sendes derefter tilbage til den oprindelige hjemmeside ved hvert efterfølgende besøg eller til en anden hjemmeside, der genkender denne cookie. Cookies er nyttige, da de giver en hjemmeside mulighed for at genkende en brugers enhed, hvilket gør adgang og navigation meget lettere.

Du kan finde mere information om cookies på:

Brug af cookies på hjemmesiden

Cookies bruges på hjemmesiden af en række grunde. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Cookies bruges typisk til at forbedre og forbedre brugeroplevelsen, og nogle cookies er afgørende for, at vores hjemmeside kan fungere.

Anvendelse af cookies falder under følgende kategorier:

Sessionsstyring - Disse cookies aktiverer brugen af hjemmesiden, styrer sessionsoplysninger og giver brugerne mulighed for at navigere gennem hjemmesiden.

Funktionalitet - disse cookies gemmer oplysninger, der husker brugerspecifikke præferencer (f.eks. foretrukne sprog, medieindstillinger).

Forebyggelse af snyd - disse cookies gemmer oplysninger, der hjælper os med at forhindre svigagtig brug af hjemmesiden.

Sporing - disse cookies hjælper os med at bestemme, hvordan brugere landede på hjemmesiden og gemmer disse oplysninger. Dette hjælper os med at håndtere alle affiliate- og markedsføringsforpligtelser.

Bemærk, at eventuelle links til tredjepartshjemmesider vil have deres egne cookies og fortrolighedspolitikker, som vil styre og administrere alle oplysninger, du måtte indsende. Hvis du beslutter dig for at bruge linkede tredjepartshjemmesider, anbefaler vi dig at læse deres cookie- og fortrolighedspolitikker, før du fortsætter.

Styring af cookies

Hvis du vil slette cookies, der er gemt på din computer eller stoppe cookies, som sporer din browseraktivitet på hjemmesiden, kan du gøre det via din browserens fortrolighedsindstillinger (indstillingerne kan variere afhængigt af hvilken browser der bruges). Hvis du har brug for flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies eller ændrer dine personlige oplysninger, kan du besøge de ovennævnte hjemmesider.

Bemærk, at hvis du sletter vores cookies eller deaktiverer fremtidige cookies fra vores hjemmesider, kan det resultere i din manglende evne til at få adgang til bestemte områder eller funktioner på hjemmesiden. Hvis du f.eks. deaktiverer 'session'-cookies, kan du opleve problemer med at logge ind på din kasinokonto.

Opdateret: 24-May-2018 12:00:00 +1000


® Luxury Casino Mobile er et registreret varemærke hos Casino Rewards.
Luxury Casino Mobile kontrolleres af Spillemyndigheden. Licensnummer: 16‑1066734
Affiliate ID: TYPEIN_M-LXCDK: